(00420) 731922756
DomůO MadeiřeUbytováníAktivityPůjčovna aut, transferySpeciální nabídkyFotogalerieKontakty
O Madeiře

Historie

Souostroví Madeira bylo známé již starým Římanům, ale k osídlení došlo až po náhodném znovuobjevení portugalskými námořníky roku 1419 pod vedením Joao Goncales Zarca, jež se plavil ve službách portugalského krále Jindřicha Mořeplavce. Ostrov byl v době objevení kompletně pokryt stromy a proto dostal jméno Ilha da Madeira - Ostrov dřeva.

V 15 století přijíždějí první přistěhovalci, vypalují a kácí lesy, aby měli misto na první políčka. Popel činí půdu úrodnou a zemědělství se daří - jako hlavní plodiny byly dovezeny vinná réva z Kréty a cukrová třtina z Itálie. Kvůli závlaze políček na jižních svazích byl vybudován důmyslný systém levad na jehož vybudování využívali ostrované práci afrických otroků.

Roku 1478 na ostrov také zavítal Kryštov Kolumbus - jeho cílem byl obchod s cukrovou třtinou a následně o 6 let později, když si bral dceru guvernéra ostrova Porto Santa. Díky němu se Madeira stala důležitou zastávkou na trase mezi novým a starým světem. Madeiřané vyrobili v roce 1998 na jeho počest repliku lodě Santa Maria a dnes se na ní pořádají výletní plavby pro turisty.

V roce 1566 postihla Madeiru katastrofa - ostrov napadli piráti, během 16 dní povraždili většinu ostrovanů, zničili cukrovou třtinu a v zápětí ostrov zase opustili.

V roce 1580 se dostal na trůn španělský král Filip II a Madeira se dostala na dlouhých 60let pod španělskou nadvládu. V tomto období také začala ztrácet konkurenceschopnost v produkci cukrové třtiny, jelikož nemohla konkurovat Brazílii a zaměřila se hlavně na vinnou révu.

V roce 1662 se oženil anglický král Karel II s portugalskou princeznou Kateřinou de Braganca a díky tomuto svazku se stala Madeira v Anglii známější, začalo se tam vyvážet madeirské víno a mnoho angličanů se začalo stěhovat na Madeiru a s vínem obchodovat.

V druhé polovině 19.století postihla ostrov plíseň vinné révy, cholera a byla zničena téměř celá úroda brambor.

Z této situace chtělo vytěžit pár bohatých angličanů, kteří se na Madeiru přistěhovali a na obnovení produkce třtinového cukru, vína a banánů ještě více zbohatli.

Mezi nejbohatší patří obchodník s vínem John Blandy(1783-1855 ) a zakladatel nejslavnějšího hotelu Reid's -William Reid(1822-1888 ). O Reidovi se říká, že se stal základem turistického věhlasu Madeiry, který dodnes láká bohaté návštěvníky nejen z Velké Británie.

V roce 1860 se přijela léčit na Madeiru císařovna Alžběta, manželka rakouského císaře Františka Josefa I. Po první světové válce byl donucen k pobytu na ostrově poslední rakouský císař Karel I s manželkou Zitou. Roku 1922 zemřel a je pochován v kostele Nossa Senhora de Monte ve Funchalu. Zajímavé je, že je jeho český titul uveden na druhém místě, tedy ještě před uherským.

Po portugalské karafiátové revoluci, získala Madeira autonomii, právo určovat si daně a mít zástupce v portugalské vládě.

Portugalsko se v roce 1986, téměř 10 let poté, kdy se zbavilo vojenské diktatury (obdobně jako sousední Španělsko), stalo členskou zemí evropského společenství. Vstup do Evropské unie byl v Portugalsku spojen s výraznými ekonomickými změnami - finance z fondů EU země využila na podporu investic a na programy zaměřené na rozvoj infrastruktury nebo také na modernizaci zemědělství a rybolovu.

 

Geografie

Madeira je souostroví v Atlantském oceánu (580 km západně od Maroka v Africe a 980 km jihozápadně od Lisabonu v Portugalsku), patří k Portugalsku, ale má status autonomní oblasti.

Celé madeirské souostroví je sopečného původu, stejně jako celá oblast Makaronézie, jejíž je součástí. Z geografického hlediska je situováno na Africké desce a jednotlivé ostrovy jsou vrcholy starých podmořských sopek. Moře mezi ostrovy madeirského souostroví má hloubku kolem 4000 metrů, již ve vzdálenosti 5 km od pobřeží dosahuje hloubka moře 3000 m.

Souostroví je omýváno Golfským proudem a proto teplota vody kolem ostrova Madeira ani v zimě neklesá pod 18 °C, což je příčinou „věčného jara“ na ostrově.


Obyvatelsvto

Madeirské souostroví obývá přibližně 270000 obyvatel, z nichž většina žije na ostrově Madeira a přibližně 5000 obyvatel žije na druhém obydleném ostrově - Porto Santo. Ostaní ostrovy madeirského souostroví jsou neobydlené.Klima na Madeiře


Mapa